TechHouse of Swedens Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet och hanteringen av dina personuppgifter är viktig för TechHouse of Sweden. Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Här beskriver vi hur TechHouse of Sweden hanterar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kan ställa frågor och begära rättelse av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
TechHouse of Sweden, Tångvägen 4, 31132 Falkenberg

Org.nummer: 559039-6726

TechHouse of Sweden har en dataskyddsansvarig. Har du frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: info@tech-house.se

Vi finns på:

TechHouse of Sweden
Tångvägen 4
311 32 Falkenberg

Dina rättigheter
Begära rättelse av din information
Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig ska vara korrekta. Om du ändå upptäcker någonting som är felaktigt eller behöver ändras har du rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Endast de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet kommer då att bevaras.

Begära att bli raderad från våra system
Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. TechHouse of Sweden tillgodoser din begäran om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller om det finns andra lagkrav som kräver att vi behåller uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina uppgifter från oss i ett maskinläsbart format för att flytta dem till en annan tjänst.

Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
I vissa fall har du rätt att begära att vi tillfälligt begränsar användningen av dina personuppgifter. Det kan exempelvis vara när du har begärt rättelse av dina uppgifter och under den tiden vill begränsa hur vi använder dina personuppgifter.

Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen
Du har rätt att göra invändningar om den behandling vi utför av dina personuppgifter som använder det intresseavvägning som den lagliga grunden.

Du har rätt att begära registerutdrag
En gång per kalenderår har du rätt att, genom en skriftlig och undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka uppgifter som finns registrerade om dig, varför vi behandlar dina personuppgifter och till vilka mottagare uppgifterna har eller kommer att lämnas ut.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
De uppgifter vi samlar in är:
Namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer och fastighetsbeteckning.

Var sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas i affärssystemet Visma med tillhörande backup. Visma är personuppgiftsbiträde och behandlar dina personuppgifter för vår räkning, enligt våra instruktioner och enligt upprättat avtal om behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter sparas även på lokal server med tillhörande backup.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
TechHouse of Sweden behandlar främst personuppgifter om dig i syfte att:

·         Hantera fakturering.
·         Administrera Rot-avdrag.
·         Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagen.
·         Hantera garantier och reklamationer.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter i sju år.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Vi lämnar ut personuppgifter till skattemyndigheten:
Namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer och fastighetsbeteckning.

Vi lämnar ut personuppgifter till samarbetspartners:
Namn, adress, e-post, telefonnummer och fastighetsbeteckning.

Skyddet av dina personuppgifter

Du skall alltid känna dig trygg som kund hos TechHouse of Sweden. Vi ser till att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.

Vi använder Cookies på vår hemsida:

OM COOKIES

Här får du information om hur cookies används på vår webbplats. Vår webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår hemsida. För att kunna använda vår webbplats på det sätt vi avsett rekommenderar vi därför dig att tillåta lagring av cookies på din dator.

Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Om du inte tillåter cookies kommer du att få en sämre användarupplevelse och du kan inte använda webbplatsen till fullo.

VAD ÄR EN COOKIE?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Det finns två typer av cookies.

Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

 

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics använder en uppsättning cookies för att samla in information och rapportera användningsstatistik för webbplatser utan att personligen identifiera enskilda besökare på Google. Cookien som Google Analytics använder främst, _ga, gör det möjligt att skilja på olika besökare och varar i två år. Alla webbplatser där Google Analytics är implementerat, inklusive Googles tjänster, använder cookien _ga. Varje _ga är unik för den enskilda egendomen, så cookien kan inte användas för att spåra en användare eller webbläsare från webbplats till webbplats.

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation finns på Post- och Telestyrelsens webbplats.